UNA CASA A MIDA A SETMANES

Dissenyem la casa peça a peça mitjançant software BIM com si d’un cotxe es tractés. A continuació, enviem les peces de fusta a fabricar mitjançant màquines de control numèric. Finalment, acoblem les peces en obra amb exactitud, sense marge d’error i en temps rècord.

001

SETMANES MUNTATGE Noem GO

010

SETMANES MUNTATGE Noem STAY

072

SETMANES MUNTATGE obra tradicional

Quan vam començar a dissenyar amb fusta ens vam adonar de les grans qualitats d’aquest material noble i renovable en els camps de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i el confort. Treballar amb les modernes eines de disseny BIM (Building Information Modeling) i amb les màquines de tall de fusta CNC (Control Numèric Computeritzat) ens va obrir les portes del disseny en fusta a mida, el control de costos i la qualitat en obra. Peces de grans dimensions que encaixen mil·limètricament unes amb les altres amb la precisió del làser…. sense tenir les limitacions d’un motlle.

Industrials que treballen en paral·lel amb mesures exactes de pla sense haver d’esperar als mesuraments en obra. Instal·lacions que poden ser optimitzades sobre pla en funció de l’espai què es disposa. Dissenys que saben correctes abans de ser fabricats, i l’eficiència pot ser mesurada a priori parar respondre a les necessitats del projecte. I un equip multidisciplinar que dissenya, planifica, controla, i es responsabilitza dels projectes des de l’inici fins al lliurament de claus. És així com podem dissenyar i fabricar una casa a mida en setmanes.

NOEM GO – 10 setmanes

40%

DISSENY

50%

FABRICACIÓ

10%

MUNTATGE

NOEM STAY – 20 setmanes

30%

DISSENY

20%

FABRICACIÓ

50%

MUNTATGE

 

NOEM de Think CO2 és una empresa amb seu a Barcelona  especialistes en la construcció de cases de fusta modernes, ecològiques. Cases prefabricades de disseny totalment personalitzades. La nostra gama de productes està formada per NOEM GO, NOEM Concept i NOEM Stay. Màxima eficiència, confort i estalvi energètic a través dels estàndars de les cases passives i la més avançada tecnología. Per a més informació estigues al dia a través del nostre Blog, accedeix a reportatges de la Vanguardia, el País o la UPC, o posat en contacte amb nosaltres.